Grafisk formgivning

Att märkas i bruset.

En viktig del i ditt företags framgång är förstås hur du kommunicerar med dina kunder. Det vill säga hur du förmedlar din idé, verksamhet, identitet, ditt erbjudande och ditt företags själ. Med andra ord hur du uppfattas av omvärlden och hur attraktiv du är.

Ett viktigt verktyg för att lyckas är din grafiska profil som håller samman din kommunikation och lyfter fram de värden som du vill förmedla. Lockande utformning och tilltalande texter bår upp dina budskap och skapar tillsammans den helhet som får dina målgrupper att reagera och agera.

Vi skapar din logotyp och en stark och tydlig grafisk identitet som förstärker din profil och din kommunikation med dina målgrupper. Vi hjälper dig med layouter som attraherar, utmanar och förför, och som folk förstår.
Och vi gör det för alla de budskapsbärare du kan behöva: broschyrer, foldrar, annonser, skyltar, visitkort, korrespondenskort, kuvert, kundtidningar, hemsidor….

Comments are closed.